Revize rozvodů plynu

K základním povinnostem u provozovatelů plynových zařízení a plynových rozvodů patří zajišťování pravidelných periodických kontrol a revizí ve lhůtách stanovených vyhláškou č. 85/1978 Sb.

Vzhledem k tomu, že u zemního plynu se jedná o extrémně výbušnou látku, rozhodně se nedoporučuje, zanedbávat nebo dokonce obcházet povinnost provádění pravidelných revizí a revizních prohlídek.

Zajištění kontrol plynového zařízení a jejich provedení musí sám provozovatel objektu, případně provozovatelem objektu pověřená osoba, u revize plynových zařízení má oprávnění provádět kontroly jen certifikovaný revizní technik v oboru plyn.