FAQ


FAQ / ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Proč provádět čištění plynového spotřebiče?
Hlavně kvůli vaší bezpečnosti . V průběhu topné sezony, kdy byl kotel několik měsíců v plném provozu, se spalovací komora zanese, což má za následek vyšší spotřebu energie na přípravu teplé vody a vytápění. Při dlouhodobém zanedbávání pravidelné údržby může u kotlů s odvodem spalin do komína dojít k zanesení výměníku sazemi a úniku oxidu uhelnatého do místnosti.
Jak často provádět čistění plynového spotřebiče?
Všeobecně se doporučuje provést kontrolu a čistění plynového spotřebiče 1x za rok.
Pro zajištění bezpečného spolehlivého chodu spotřebiče, by neměl interval čištění přesáhnout dobu dvou let.
Jak se liší kondenzační kotel od klasického (atmosférického) ?
Hlavně stavbou výměníku. U klasického kotle při spalování uniká část energie bez užitku do atmosféry. Tato ztráta může představovat až 11% energie. U kondenzačních kotlů je výměník uzpůsoben tak aby horké spaliny procházeli speciálním tepelným výměníkem, ve kterém předávají teplo topné vodě. Změnou stavu skupenství z páry na vodu může být kondenzační teplo páry ve spalinách předáno topnému systému.
Jak se liší ekvitermní regulace od pokojové ?
Liší se hlavně místem měření teploty. Pokojová regulace která je u nás nejčastější snímá teplotu z místa kde je nainstalována tedy v referenční místnosti ( obývací pokoj atd.. ) . Při dosažení požadované teploty regulace vypne vytápění. Ekvitermní regulace naopak měří teplotu venkovního prostoru a podle venkovní teploty určuje teplotu vody v topném systému . Například při venkovní teplotě -15°C budou radiátory hřát na 70 °C, při venkovní teplotě 0°C budou radiátory hřát na 55°C, při teplotě +10°C budou radiátory hřát na 35°C. Touto automatickou regulací se má docílit stejné a stálé teploty v celém prostoru.  Regulace je spíše vhodná do větších objektů, kde je větší počet místnosti které by se těžko a složitě regulovali prostorovou regulací . Pokojová regulace je naproti tomu vhodná do menších bytů s jednou referenční místností.
Proč je najednou potřeba provádět měření spalin?? tento úkon zvyšuje cenu servisu. Kotel mám již delší dobu a zatím u mě nikdo spaliny neměřil.
Měření spalin,správně nazvané posouzení tahových podmínek, je potřeba provádět od vydání nových technických pravidel TPG 704 01 platného od 1.8.2014 které vydala Technická inspekce České republiky\. Povinnost provádět měření při jakémkoliv zásahu, nebo vyjadřování se ke stavu spotřebiče upravuje článek 8.3.2. Tudíž jestliže na váš kotel přijde kvalifikovaný servisní technik z jakékoliv firmy, tak jeho povinností bude toto měření provést. Jen tímto měření lze oficiálně prokázat správnou funkci a spalování spotřebiče.
Tvrzení některých servisních pracovníků, že máte právo měření odmítnout je nesprávné. Technický předpis nic takového neumožňuje.
Dobré přirovnání tohoto stavu je technická prohlídka motorových vozidel, kdy každé dva roky je nutné provádět jak technickou prohlídku, tak měření emisí . Bez měření emisí neprojde auto technickou prohlídkou, bez měření tahových vlastností není možné zaručit bezpečný provoz plynového kotle.
Proč mi při poslední návštěvě technik do protokolu napsal že kvůli plastovým oknům nelze zajistit bezpečný chod spotřebiče ?
Dle nových technických pravidel platných od 1.8.2013 je pro spotřebič, který nasává vzduch při hoření z místnosti zajistit neustálí přísun vzduchu z venkovního prostoru neuzavíratelnou mřížkou. Dle přílohy 10- 1/5 nového TPG 704 01 se u oken s dorazovým nebo středovým těsněním , např. plastových nebo eurooknech nedá počítat s žádnou provzdušností. Pro zajištění bezpečného chodu je tudíž NUTNÉ vybudovat neuzavíratelný otvor z venkovního prostoru pro nasávání vzduchu.
Je nutné si uvědomit, že atmosférický kotel je spotřebič, který spaliny odvádí kouřovou cestou ven. To co kouřovou cestou odejde se ale ve stejném množství musí do místnosti zas nasát. Nedojde li k dostatečnému nasátí čerstvého vzduchu, nedojde ani k odvodu spalin a dojde k úniku spalin do bytu.
Mohu si drobné čištění plynového spotřebiče provádět sám? Soused si sundá kryt a spotřebič si vysaje a tvrdí že to stačí.
Tento druh počínání je velmi riskantní, neúčinný a v poslední řadě odporuje návodu výrobce a platným předpisům.
Demontáž krytu může provádět pouze servisní technik.
Vyluxování okolí výměníku má v podstatě pouze estetický charakter, nijak to nevylepší schopnost spalovací plynu. Spotřebič se dá považovat za vyčištěný při demontáži a propláchnutí  hořáku a případně i výměníku ve vodě. Dále vyčištění přerušovače tahu atd… Tyto úkony však může provádět pouze servisní technik který má oprávnění od výrobce. Vlastoručním zásahem do spotřebiče, spotřebič ztrácí jakoukoliv záruku. Dochází k ohrožení nejen sebe ale i sousedů a při nejmenším hrozí že neodborným zásahem dojde k poškození a vyřazení spotřebiče z provozu.
Nevadí, když si při zhasnutí Karmy sundám sítko na zapalováčku a profouknu ho? Spotřebič pak krásně funguje dál a není potřeba volat na opravu.
Tuto otázku slýchám několikrát do měsíce. V minulosti se rozšířil trend u samouků, že pro ušetření nějaké koruny se pokusí zapalováček vyčistit a Karmu tak znovu uvést do provozu s tím že problém je vyřešen.
Zapalováček však lze považovat také za bezpečnostní prvek. Jestliže se zanesl zapalováček , dá se předpokládat, že je zanesen i vzdušník hořáku a lamely výměníku. Při zanesení sítka zapalováčku začne spotřebič zhasínat a tím vás upozorní na špatnou funkci a nutnost vyčistit celý spotřebič. Samovyčištěním pouze zapalováčku tím obejdete bezpečnostní pojistku a karmu znovu spustíte. Tento stav může mít za následek zhoršení účinnosti spalování, větší spotřebu plynu ( peníze tedy neušetříte) a později i únik oxidu uhelnatého do prostoru !!!
Prosím neriskujte svoje zdraví a zdraví vašich blízkých a raději zavolejte na odborný servis.
Servis plynových spotřebičů v Praze a blízkém okolí
OBJEDNÁVEJTE
na +420 603 76 86 76