Možnosti regulace


Možnosti regulace topných systémů pro malé a střední objekty ( byt, rodinný dům ).
Je hned několik možností jak regulovat teplotu v objektu při provozu plynového kotle. Některé jsou více a některé méně vhodné. Pojďme si je tedy představit.
1. Topný systém bez regulace.
2. Regulace systému pouze skrz termostatické hlavice u radiátorů.
3. Regulace pomocí prostorového termostatu.
4. Regulace pomocí ekvitermního termostatu.
1.Topný systém bez regulace.
Jedná se o nejzákladnější,  ale také mnohdy o nejdražší provoz topného systému. U plynového kotle se na kotlovém termostatu nastaví teplota topné vody, která se uzná jako vhodná pro dosažení potřebné teploty místnosti a kotel vodu neustále ohřívá na požadovanou teplotu. Jestliže se ale změní venkovní teplota je nutné jít ke kotli a upravit teplotu topné vody, aby nedocházelo k přetápění.
Tento typ regulace teploty je sice podle návodu k obsluze kotle možný, ale nelze ho doporučit.
Vzhledem k tomu, že není prakticky možné chodit při každé změně venkovních teplot ke kotli, dochází k zbytečnému přetápění prostoru a k velké spotřebě plynu. Čerpadlo u kotle běží neustále 24 hodin denně po dobu vytápění, takže i spotřeba elektrické energie není zanedbatelná.
Výhoda :
Nulové pořizovací náklady na regulaci.
Nevýhoda:
Velké provozní náklady ( velká spotřeba plynu, elektřiny ).
Časová náročnost. Je potřeba často chodit ke kotli a provádět korekce teplot.
2.Regulace systému pouze skrz termostatické hlavice u radiátorů.
Tento typ regulace je, co se týče plynového kotle v podstatě stejný jako předchozí způsob. Vylepšení je v tom, že se na radiátory nainstaluje termostatická hlavice na které se dá nastavit přibližná teplota prostoru, která při dosažení uzavře radiátor a nedochází k přetápění prostoru. Kotel se však o dostatečné teplotě prostoru nedoví a nadále se snaží vodu ohřívat. Dochází  k tzv. cyklování kotle.
Při instalaci tohoto typu regulace je nutné počítat s tím, že kvůli zachování neustálého oběhu vody v systému je nutné ponechat alespoň jeden radiátor v objektu neustále otevřený a nebo instalovat       by-pas na topný okruh.  Je to pro případ že by došlo k vytopení celého bytu a termostatické hlavice by uzavřeli veškeré radiátory na topném systému. Jestliže není žádoucí nechat jeden radiátor otevřený je nutné před kotel nainstalovat by-pas, který při uzavření radiátorů přepustí vodu zpět do zpátečky.
Výhoda :
Lepší regulace prostoru než bez regulace.
Nevýhody:
Velké provozní náklady. Kotel i tak často zapíná a vypíná ( cykluje). Čerpadlo i tak běží v podstatě neustále, tudíž spotřeba plynu a elektřiny je nadále vysoká.
3.Regulace pomocí prostorového termostatu.
Tento typ regulace je vhodný zejména pro menší objekty jako je třeba byt. Do referenční místnosti a nebo do nejchladnější místnosti se umístí prostorový termostat na kterém se nastaví požadováná teplota místnosti. Termostat díky integrovanému teplotnímu čidlu hlídá jestli navolená teplota prostoru odpovídá požadované teplotě. V závislosti na naměřených hodnotách zapíná a nebo vypíná plynový kotel. Dle typu regulace se dá nastavit spousta parametrů jako rozptyl teplot pro zapnutí a vypnutí, nastavovat týdenní program, nastavovat hysterezi atd. Do tohoto systému je možnost přidat i termostatické hlavice a to v případě kdy v obývacím pokoji potřebuji třeba 21 °C, ale v ložnici kde většinu dne nikdo nepobývá stačí udržovat teplotu jen 18 °C. Musí ale zůstat zachováno pravidlo, že v jedné místnosti je pouze jedna regulace a ne více.
Prostorová regulace se vyrábí ve dvou provedeních. Bezpotencionální a ovládané napětím 12/24V.
Ovládané napětím 12/24V – jedná se většinou o značkové regulace vyrobené výrobcem daného plynového kotle. Výhoda těchto regulací je, že dokáží s kotlem komunikovat a sdělovat kotli přímo teplotu prostoru. Kotel tak zjistí že je potřeba vytopit místnost pouze o jeden stupeň a není tudíž potřeba startovat na plný výkon, ale postačí pouze na 50% výkonu. Tím dochází k snížení spotřeby plynu a tiššímu provozu. Tento typ regulací bývá dvakrát až třikrát dražší nežli obyčejné bezpotencionální regulace.
Bezpotencionální regulace – Jedná se většinou o regulace cizích výrobců. Tento typ regulace jde připojit v podstatě ke každému kotli a funguje tak, že když termostat zjistí vytopení prostoru tak rozpojí kontakt, na což kotel zareaguje vypnutím topení. Při potřebě zatopit regulace sepne kontakt a kotel nastartuje do plného výkonu s tím, že podle teploty zpátečky postupně bude snižovat výkon. Tento typ regulace bývá levnější a pro jeho provoz je potřeba baterii .
Výhody :
Vhodný systém pro menší bytové jednotky.
Úspora plynu a elektřiny ( při vypnutí topení dojde k vypnutí čerpadla ).
Možnost nastavení časových programů i po celý týden.
Nevýhody:
Celý byt se vytápí podle jedné konkrétní místnosti.
4.Regulace pomocí ekvitermního termostatu.
Tento typ regulace je vhodný zejména pro větší objekty. Jestliže máte rodinný dům s více pokoji není zcela vhodné používat pouze prostorovou regulaci v jedné místnosti jako u bytů atd..
V případě větších objektu je vhodné použít ekvitermní regulaci. To je regulace která pomocí čidla na severní straně domu snímá teplotu venkovního prostoru. Na základě naměřených údajů a pomocí ekvitermní křivky upravuje teplotu topného média. V praxi to funguje přibližně tak, že při určitém nastavení topné křivky se kotel zachová následovně při venkovní teplotě -15 °C bude ohřívat vodu do radiátorů na 75°C, při teplotě 0°C bude vodu ohřívat na 60°C a při teplotě +10°C bude vodu ohřívat na 35°C. Při správně na projektovaném topném systému je pak v celém objektu stejná teplota a to nezávisle na aktuální venkovní teplotě. Pro další a individuální regulace místností lze zvolit termostatické hlavice . Dle typu termostatu je možné nastavovat noční útlum provozu pro šetření plynu.
V minulosti se používalo čistě ekvitermní řízení teploty prostoru, jak je popsáno výše. V dnešní době výrobci nabízejí i možnost ekvitermního řízení s podporou vnitřního čidla teploty.
Systém funguje tak, že sice načítá teplotu venkovního prostoru, ale zároveň i teplotu vnitřního prostoru, při čemž jakmile dojde k přiblížení se požadované vnitřní teploty tak nezávisle na venkovní teplotě kotel začne snižovat teplotu topného média až do úplného vypnutí topného systému. Tento stav je výhodný v dobách, kdy venku dochází k výrazným a rychlím teplotním změnám ( ráno je zima a po východu slunce teplota rychle stoupá) na které klasická ekvitermní regulace hůře a se zpožděním reaguje.
Co to je ekvitermní křivka ? Ekvitermní křivka popisuje závislost teploty topné vody na venkovní teplotě a může tak pomoci k udržení konstantní teploty ve vytápěném prostoru a to i při měnící se venkovní teplotě. ( zdrojwikipedie ).
Výhody:
Při správném naprojektování topného systému lze docílit stejných teplot v každé jednotlivé místnosti.
Absolutní teplotní pohoda v celém objektu a do regulace není v podstatě potřeba zasahovat.
Nevýhody:
Pouhým otočením termostatu nelze okamžitě zvýšit teplotu místnosti. Změny teplot se projeví v rámci několika hodin ( u podlahového vytápění i desítek hodin).
Jestliže ekvitermní křivka není spočítána od projektanta, tak její seřízení pouhým odhadem trvá , někdy i  první topnou sezonu . Chce to pouze odhadnout a popřípadě mírně korigovat křivku, než se uživatel trefí do správné teploty .
O každé jednotlivé regulaci by se toho dalo napsat o dost více, ale to by už přesáhlo rámec tohoto článku. Bližší informace vám rádi podáme při dotazu na náš email.
Servis plynových spotřebičů v Praze a blízkém okolí
OBJEDNÁVEJTE
na +420 603 76 86 76