Nově schválená technická pravidla

Dne 25. 1. 2019 byly schváleny Technickou schvalovací komisí ČPS technické instrukce TIN 702 12 „Přivařování odboček a záplat na potrubí VTL plynovodů pod tlakem plynu pro vybrané parametry“. Vydání těchto technických instrukcí se předpokládá s platností od 1. 3. 2019.

Nové předpisy

přijaté Technickou schvalovací komisí

Číslo ND Název ND Datum přijetí Platnost od
TPG 905 01
konsolidované znění
Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 31. 10. 2018 1. 1. 2019
TPG 913 01
(Změna 1)
Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením úniků plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách 31. 10. 2018 1. 1. 2019
TPG 925 01
(revize)
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 31. 10. 2018 1. 1. 2019
TPG 927 01
(revize)
Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způsobilosti k montáži a opravám plynových zařízení 31. 10. 2018 1. 1. 2019
TIN 702 12
(revize)
Přivařování odboček a záplat na potrubí VTL plynovodů pod tlakem plynu pro vybrané parametry 25. 1. 2019 1. 3. 2019

Zdroj: https://www.cgoa.cz/aktuality/

54321
(1 vote. Average 5 of 5)