ISH 2019: Budoucnost podle Viessmann

Datum: 19.3.2019  |  Autor: Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění  |  Zdroj: Tiskové podklady Viessmann k ISH 2019

Vedoucí výrobce tepelné techniky představil na mezinárodním veletrhu ISH současnost a své vize, jak být úspěšný i v příštích letech.

Tradiční rodinný podnik, vedoucí výrobce tepelné techniky Viessmann chápe budoucnost nejen jako výrobu tepla, ale všech energií včetně řízení jejich toků, a to tak, aby uživatel zařízení Viessmann o nich prakticky ani nemusel vědět, ideálně nejen v rámci jednoho domku, ale i v jeho širším okolí. Pouze na počátku, kdy zákazník požaduje nabídku, se seznámí s možnostmi, cenou, ale následně již má vše probíhat plně digitálně tak, aby měl podle své volby malé, a nebo i vůbec žádné starosti, ale aby byl on-line informován o provozních trendech a energetických úsporách. To vše pod ústředním motivem expozice Viessmann na ISH 2019 „Z generace na generaci, Viessmann a jeho partneři přebírají odpovědnost za prostředí, ve kterém žijeme“.

Těchto pět témat je pro Viessmann zásadní:

  • Strategická změna orientace – kladný vývoj v oblasti vytápění palivovými články, a to zdvojnásobením prodejů, které zvýšily tržby firmy o 5 procent
  • Partnerem i pro přicházející generace: Viessmann posiluje své těsné partnerství s odbornými firmami společnou strategií růstu
  • Změna z čistého výrobce zdrojů tepla na integrovaného poskytovatele řešení
  • Ve spolupráci s partnery Viessmann vznikla nová generace produktů a průkopnický designový jazyk
  • Odpovědnost za životní prostor budoucích generací

plyn-partner-budoucnost-podle-viessmann-vedeni-firmy

Obr. V nejužším vedení firmy má rodina Viessmann dvojí zastoupení, a to druhý zprava Martin Viessmann a vlevo od něj již čtvrtá rodinná generace, Max Viessmann

Společně se svými partnery přebírá Viessmann odpovědnost za životní prostory budoucích generací.

Rodinný podnik posiluje svou strategickou přeměnu z čistého výrobce technologie vytápění na poskytovatele integrovaných řešení pro celý obytný prostor. Tato změna umožní Viessmannu pokračovat v další konzistentní strategii růstu. Po silném roce 2017 se tržby v roce 2018 opět zvýšily. Strategické přehodnocení strategie se projevilo pozitivně. Na začátku druhého století své historie, a to navzdory prodeji slévárny Weso-Aurorahütte a tedy úbytku tržeb z její produkce, skupina Viessmann zvýšila své tržby přibližně o pět procent na 2,5 miliardy eur.

Prof. Dr. Martin Viessmann na veletrhu ISH Energy zdůraznil, že společnost pokračuje v zásadním rozvoji v úzkém partnerství s tržními partnery: „Jedině tehdy, budeme-li jednat společně dnes, odpovědně a rozhodně, budeme úspěšní i v budoucnosti. Toto partnerství napříč generacemi se však netýká pouze trhu řemesel. Zahrnuje i lidi, kteří používají naše řešení. Každý, kdo vymění svůj topný systém za moderní řešení Viessmann, snižuje uhlíkovou stopu domácnosti v průměru o jednu tunu ročně. To je více než desetina ročních emisí na obyvatele v Německu. Každoročně se prostřednictvím nových řešení Viessmann se snižuje produkce emisí CO2 o 500 000 tun.

Přemýšlet, co se týká odpovědnosti za budoucí generace, odpovídá naší představě o rodinném podniku,“ řekl Max Viessmann, generální ředitel, v rodinně již čtvrtá generace ve vedení firmy. „Zároveň je pro nás nezbytné, abychom rozšířili rozměry našich činností. Digitalizace a energetický přechod (Energiewende) jsou největší příležitosti v naší více než 100leté historii.

V historicky jubilejním roce 2017, který byl předznamenán nástupem současných změn, firma předefinovala svůj cíl a smysluplnou existenci: Společně se svými partnery vytváří Viessmann obytné prostory: od pohodlných domů až po společné bydlení v sousedstvích a městech. Řešení, která pozitivně přispívají k dosažení cílů v oblasti klimatu a udržitelné ochrany planety v globálním kontextu. Nová firemní strategie spočívá ve využití správného zdroje energie k rozvoji bezproblémových řešení klimatu – jako základu pro udržitelný společný růst s partnery.

Strategické změny prospěly: Viessmann vzrostl o 5 procent
  • Zvláště dobře se na německém trhu rozvíjely aktivity spojené s řešením ochrany klimatu, a to růstem o více než 6 procent.
  • Všechny významné mezinárodní trhy skupiny Viessmann také zvýšily své zahraniční prodeje – dvojciferný růst byl dosažen v Rusku, Polsku, Spojeném království, Španělsku a na severoamerickém kontinentu. Výjimkou bylo pouze Turecko, kde prodej meziročně poklesl v důsledku dramatického poklesu hodnoty turecké liry.
  • V segmentech výrobků pokračoval trend směrem k vysoce účinným tepelným čerpadlům, přičemž v tomto segmentu vzrostly tržby o cca 20 %.
  • Zdaleka nejsilnějším růstem však bylo vytápění palivovými články, jehož roční prodej se zdvojnásobil na více než 2000 jednotek. To umožnilo Viessmannu tuto vysoce inovativní technologii zavést na trh.
  • Počet zaměstnanců ve skupině Viessmann se udržuje na konstantní úrovni okolo 12000.
Poskytovatel řešení zodpovědný za kompletní životní prostor lidí

Součástí integrované nabídky Viessmann jsou řešení, která bez problémů propojují produkty a systémy prostřednictvím připojení a platforem s digitálními službami a službami. Základem je kompletní program pro vytápění, chlazení a větrání. Viessmann nabízí produkty a systémy pro ideální vnitřní klima s integrací správných nosičů energie v soukromém, komerčním a průmyslovém prostředí. Sektory větrání a kvality ovzduší, které jsou potřebné v obytných prostorách po celém světě a s nimiž bude Viessmann otevírat další trhy, budou dále rozšířeny.

plyn-partner-budoucnost-podle-viessmann-expozice-na-ihs-2019

Obr. Expozice Viessmann na ISH 2019 byla oproti minulým běhům veletrhu zásadně jiná a nesla se ve znamení posílení sepjetí se životním prostředím, odbornými partnery i uživateli řešení Viessmann.

Pro nabídku integrovaného řešení je nezbytná konektivita. Stávající výrobky, zpětně až do roku 2004, mohou být připojeny přes Vitoconnect. Nová generace výrobků má konektivitu již integrovánu „Connectivity Inside“. Tato řešení umožňují aktualizovatelnost každého systému Viessmann. Zvolená univerzální komunikační platforma „wibutler“ intuitivně propojuje všechny základní interní aplikace, ať už Viessmann nebo mnoha dalších výrobců.

Digitální služby doplňují nabídku produktů a platforem a podporují uživatele v řídicím systému i specializované partnery při uvádění do provozu a servisu. Jsou proto nepostradatelnou součástí integrovaného řešení Viessmann. Aplikace ViCare umožňuje komukoliv pohodlně nastavit ideální klima v místnosti pomocí smartphonu. Vitoguide jsou určeny pro živnostníka pro online podporu. Aplikace ViStart pro snadné, rychlé a bezpečné uvedení do provozu je zcela nová.

Jako čtvrtou úroveň nabídky integrovaného řešení nabízí Viessmann stále více doplňkových služeb. První jsou již úspěšné na trhu: Viessmann Wärme je řešením pro lidi, kteří chtějí teplo, ale nechtějí koupit technické zařízení do svého vlastnictví a pomáhá jim s financováním. Se společností ViShare Energy Community mohou soukromí výrobci elektřiny dosáhnout skutečné soběstačnosti a snížit své náklady na energii až na nulu tím, že využijí řešení Viessmann společně s ostatními uživateli.

Nový design výrobků ve spolupráci s obchodními partnery

Vrcholem nových produktů je nová generace závěsných plynových kotlů, která byla vyvinuta v úzké spolupráci s odbornými obchody. Je průkopníkem zcela nového designového jazyka u společnosti Viessmann, se kterou společnost nastavuje nové standardy a mimo jiné za ni získala prestižní cenu Design Plus a cenu IF. Jasný designový jazyk sleduje vysoký stupeň funkčnosti: plynový kondenzační kotel nebylo nikdy snadnější instalovat, provozovat a udržovat. Všechna zařízení nové generace mají integrované WLAN spojení na síť a umožňují síťovou komunikaci na zcela digitální bázi.

Další vykřičník mezi výrobky Viessmann představuje výroby tepla v palivových článcích. Nový plynový modul Vitovalor PA2 ideálně doplňuje stávající otopné soustavy v rodinných domech. Umožňuje, aby si uživatel využívající zemní plyn sám vyráběl vlastní elektřinu při vysokém podílu spotřeby souběžně produkovaného tepla, stával se méně závislým na veřejných dodávkách elektřiny a tím i na rostoucích cenách elektřiny.

plyn-partner-budoucnost-podle-viessmann-oceneny-design-na-ihs-2019

Obr. Nový oceněný design Viessmann spojující všechny výrobky. Zde závěsné plynové kotle.

plyn-partner-budoucnost-podle-viessmann-oceneny-design-na-ihs-2019-02

Obr. V novém designu i nové tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody

Odpovědnost pro budoucí generace s jasným průběhem

Uvedeným způsobem Viessmann důsledně sleduje vývoj řešení pro úspěch energetických změn. V souvislosti s jasnou strategií vysoké účinnosti a využití obnovitelných zdrojů energie. Jasným znakem přechodu na ekologicky vyráběnou elektřinu je i vstup Viessmann do společnosti Etherma, jedné z předních působících v oblasti elektrických topných systémů.

Pozn. red.: Text je upraven podle tiskové konference a všechna uvedená řešení nemusí být nutně dostupná na českém trhu.

Zdroj: https://vytapeni.tzb-info.cz/18780-ish-2019-budoucnost-podle-viessmann
Autor: Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

54321
(1 vote. Average 5 of 5)